תיאטרון-הרימון הפלאי מארץ ישראל הפעלה לילדים בנושא כל מה שהשם עושה זה לטובה

הצגה בנושא :קדושת  ארץ ישראל
 
הרימון  מארץ הקודש

אורך ההצגה -שעה

מתאים לילדים בגיל: 3-12

 

עלילה: ניסים הוא איש יהודי פשוט שחי בעיר טבריה. את רב שעות היממה הוא מקדיש ללימוד ופרנסתו באה לו מעץ הרימונים המיוחד שבחצרו. לרימונים של ר’ ניסים הללו יש סגולה לרפואה ובאים לקנות מהם יהודים ולהבדיל גויים מכל הארץ.

באותה שנה, לא הניב העץ פרות,אשתו של ניסים הייתה מאוכזבת נורא כי מהעץ פרנסתם הייתה , לאחר חיפושים עם בנו הקטן, הם מוצאים רימון אחד גדול במיוחד.

 

ניסים מבין שכל מה שהשם עושה לטובה, ומחליט לשמור אותו כדי לברך" שהחיינו"  בט"ו בשבט כמנהגו בכל שנה. כיוון שכעת לא הייתה שום פרנסה לבני ביתו בארץ ישראל, נאלץ ניסים להפליג לתורכיה ולגייס שם כסף למחיית המשפחה ולהכנסת כלה לבתו.

באותו הזמן בקושטה אסון נורא,בן המלך חולה במחלה מוזרה ולא מוצאים הרופאים שום תרופה. אחד משרי הסלטן הרשע מעליל עלילה על היהודים, שבן המלך חלה כיוון שהיהודים קיללו את בן המלך.
 המלך כועס נורא וגוזר על היהודים למצוא מזור למחלת בנו עד החג שלהם " ט"ו בשבט"  אחרת יגורשו!

בדיוק באותו הזמן ,ניסים מגיע לקושטה מארץ ישראל ורואה את רב הקהילה עצוב .כששואל לפשר העניין הוא מגלה לו כי בן המלך- הסולטן חולה וגזר גזירה שהיהודים חייבים לרפאותו  עד ט"ו בשבט ,אחרת… יגורשו. ועוד מוסיף שחלם חלום כי יבוא איש מארץ ישראל ולו התרופה לבן המלך.

רבי ניסים מגלה לו שכנראה המזור בידו, מוציא את הרימון ,והולך לרפאות את בן המלך. הוא מרפא את בן השולטן שגומל לו בארגז מלא בכסף וזהב. ניסים חוזר לארץ ישראל עשיר גדול.

 

דברו איתנו

052-7707287-איריס-052-7707286               אלון          chabubot@gmail.com