תיאטרון בובות לילדים ברוח היהדות בנושא שליחות ואהבת הזולת

הצגה בנושא :שליחות ואהבת הזולת
 
העיינים של הלב

אורך ההצגה -שעה

מתאים לילדים בגיל: 5-12

 

עלילה:  בת'י היא ילדה יהודיה עיוורת הגרה בטסמניה- באי רחוק ליד אוסטרליה. היא שייכת לקהילת היהודים שעלו ממצרים לשם ,וחיה במשפחה ענייה.

היא לומדת בבית ספר מיוחד לעיוורים המנוהל ע"י הכנסייה הנוצרית.
באחד הימים הגיע כומר מנהל חדש לבית הספר, ודורש מכל התלמידות להיכנס לתפילה בכנסייה !! בתי' לא מוכנה בשום אופן להיכנס לכנסיה כיוון שהיא יהודיה.
 הכומר מודיע לה שאם לא תיכנס לכנסיה ותשתחווה לצב ! מסלקים אותה מבית הספר.
הוריה של בתי' חסרי אונים וחסרי אמצעים ומבקשים ממנה להסכים להיכנס ולעשות "כאילו" היא מתפללת. אך היא ממאנת.
אלפי ק"מ משם בעיר מלבורן באוסטרליה מקבל הרב גוטניק מכתב מהרבי בו הוא מבקש ממנו להענות לבקשת הקהילה בטסמניה לשמש כחזן שלהם בימים הנוראים ובמיוחד לבדוק מה קורה עם יהודי הקהילה המצרית.
 הרב גוטניק טס מיד לאי הרחוק, וכשהוא נכנס לבית הכנסת לבדוק את ספרי התורה וכו'  ...
הוא רואה שנכנסת ילדה עיוות עם עוד אשה ושואלת מה המקום הקדוש ביותר בבית הכנסת?  הם מצביעים לה על ארון הקודש... והיא נגשת לשם ופורצת בבכי ומבקשת מהם שיעזור לה לא להיכנס לכנסייה הנוצרית.
לאחר מכן עוזבת את המקום במהירות.
הרב גונטניק מברר על פרטי הילדה , וכשמבין שהיא מהקהילה המצרית, הוא מבין שלזה הרבי התכוון. מיד הוא מגיע לבית שלה ומברר מה שקרה. כאשר הוא מבין את המצב המסובך, הוא משכנע את ראש הקהילה היהודית לממן לבת'י ,בית ספר פרטי על חשבון הקהילה.
ומציל את בת'י משמד.

דברו איתנו

052-7707287-איריס-052-7707286               אלון          chabubot@gmail.com